Gustavelund   Energiatehokkuussopimus

Matkailu- ja ravintola-alan energiatehokkuussopimuksen myötä säästötalkoille saadaan oikea suunta

Matkailu- ja ravintola-ala on mukana järjestelmässä, joka tähtää energian käytön vapaaehtoiseen tehostamiseen yrityksissä. Gustavelund liittyi sopimukseen kesäkuussa 2009 tehostaakseen ekologisia toimenpiteitään. Yrityksen sopimus liittyy MaRa ry:n, Työ- ja elinkeinoministeriön ja Elinkeinoelämän keskusliiton väliseen puitesopimukseen. Sopimuksessa yritys sitoutuu pienentämään energiakulujaan 9 % vuoden 2016 loppuun mennessä. Määrä on erittäin haastava, mutta mahdollinen saavuttaa, mainitsee Gustavelundin toimitusjohtaja Antti Ropponen.

Säästösuunnitelmat pohjautuvat Pöyryn vuonna 2010 toteuttamaan energiakatselmukseen ja yrityksen omaan osaamiseen. Merkittävimmät säästöt tulevat valaistuksen ja käyttösähkön optimoinnista sekä lämmityksestä, joissa oman kiinteistönhoitajan lisäksi koko henkilöstön ja asiakkaiden rooli on suuri.

Merkittävimmät tehdyt toteutukset ovat lämmönohjausautomatiikan uusiminen, lämmön talteenoton tehostaminen keittiössä ja hotellihuoneissa, Led-valaistukseen siirtyminen saneerauskohteissa, käyttöveden paineen optimointi ja kaukolämpöveden lämmön optimointi. Lämmön talteenottoa tullaan jatkossa tehostamaan entisestään parantamalla IV-kanavien eristyksiä ja päivittämällä laitekantaa. Vuonna 2011 asennetaan yli 500 LED-valaisinta.

Tulevaisuuden visioissa näkyvät myös maalämmön ja aurinkoenergian hyödyntäminen.
 

Lisätietoja:                                                                        
www.mara.fi
www.motiva.fi
www.tem.fi