Facebook Pixel

I lobbyn i Gustavelund finns en dator och en skrivare som är till för våra gäster.

Från receptionen kan man beställa bland annat färg- och svartvita kopior. Vid behov kan hotellet hyra in en person som kan ge assistans vid olika mötestillfällen.

Utrymmen

 • Dataprojektor
 • Högtalare för presentation
 • Mångsidig grundutrustning: vit skärm, 2 blädderblock, anteckningsmaterial, papper, pennor, tuschar, tejp, post-it lappar
 • Rumsanpassad luftkonditionering
 • Avgiftsfri Wifi

I auditoriet finns även

 • PC
 • Ljudsystem med olika mikrofonmöjligheter
 • Kontrollpanel där man samtidigt kan koppla 4 datorer till dataprojektorn

Grupparbetsrum

 • Mångsidig grundutrustning som i de andra utrymmena.
 • Dataprojektor som vi hyr vid behov för 90 euro/första dagen, 50 euro/följande dagar.

 

Kabinetter och eldstadsrummen

 • Full HD projektor eller Full HD-skärm
 • Genelecs högtalarsystem i kabinetterna
 • Avgiftsfri Wifi
 • Justerbar belysning
 • Luftkonditionering (ej i bastukabinetten)

Grundutrustningen hör till utan någon extra kostnad. Vid behov kan vi även ordna extra utrustning och service som t.ex. konferens telefon, tolk, möjlighet till videokonferens och övrig mötesservice.

Gå till toppen